Spring til indhold

Gode messeråd

Godt at vide som udstiller på messen.

Uanset om I har konkret behov for arbejdskraft eller ej, giver messen jer gode muligheder for at skabe interesse omkring jeres virksomhed. Hvem er I som virksomhed, hvilke jobfunktioner har I, og hvilke kvalifikationer efterspørger I, når I har behov for mere arbejdskraft? Sidste år benyttede flere virksomheder lejligheden til at modtage CV’er fra interesserede besøgende på deres stande.
 
På messen kan I også benytte muligheden for at udvide jeres netværk til andre virksomheder. Medbring eventuelt virksomhedsrettede salgsmaterialer, som I kan give til de øvrige deltagende virksomheder, der er interesserede.
Inden deltagelse på messen er det en god idé at gøre sig nogle overvejelser omkring nedenstående:

FORMÅL

Hvorfor deltager I på messen og hvad ønsker I at få ud af dagen? Det er vigtigt at overveje dette inden, da det kan guide jeres samtaler med de jobsøgende, der besøger standen. 

STAND

Tænk synlighed! Brug f.eks. roll-ups, plakater og/eller andre markante synlige ting, der skaber opmærksomhed omkring jeres virksomhed. Det er også en god idé, at virksomhedens navn fremgår stort og tydeligt. Det er en god idé at synliggøre de forskellige jobfunktioner, der er i jeres virksomhed. Ofte forbinder man bestemte typer job med bestemte virksomheder/brancher. Ved at synliggøre andre jobfunktioner end de, der umiddelbart forbindes med jeres branche, er der mulighed for at skabe en bredere interesse for jeres virksomhed.
HUSK visitkort, brochurer mv. 

BEMANDING

Det er vigtigt, at standpersonalet kender formålet med deltagelse på messen og ved, hvad deres opgave og budskab er på dagen.   Derudover er det en god idé at være mere end én på standen. Sidste år oplevede flere stande så stor søgning, at det var umuligt at holde pause, hvis man stod alene.

BESØGENDE PÅ MESSEN
På messen vil I møde en bred gruppe af jobsøgende med vidt forskellige forudsætninger for at deltage på messen. De jobsøgende spænder bredt i både alder, uddannelsesniveau og erhvervserfaring. Derudover vil der også deltage jobsøgende, som kun har boet kort tid i Danmark og som derfor endnu ikke er flydende på dansk.
Sidst på dagen deltager elever fra 10. klasserne på Fyn. De deltager for at blive inspireret til, hvilken uddannelse de skal gå i gang med, og hvilke beskæftigelsesmuligheder de forskellige uddannelser giver – måske hos jeres virksomhed?